Problem z ss POMOCY! A gdzie są te rozegrane bitwy ?