Zdobyte odznaki

Throne: Kingdom at War
28.11.2019, 15:09
Throne: Kingdom at War
Zagraj w Throne: Kingdom at War przez Dogry.pl
Odznaka zdobyta: 28.11.2019, 15:09
Forge of Empires
27.11.2019, 23:20
Forge of Empires
Odznaka przyznana została do gry Forge of Empires
Odznaka zdobyta: 27.11.2019, 23:20
War Thunder
08.08.2017, 12:05
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 08.08.2017, 12:05
Czołg
08.08.2017, 01:31
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 08.08.2017, 01:31