Gra się wiesza w samouczku Na 18 etapie samouczka (przejdź do mapy) wyskakuje mi error i tyle z grania. Czy Wam też tak się dzieje? Czy jakoś obeszliście ten problem?