Czy jak osioł umrze w wieku ponad 30 lat dostanę kupon ? Tak jak wyżej, czy jak osioł umrze w wieku 30 lat to również dostanę kupon? Czy osioł starzej się mniej więcej w tym samym czasie co koń, czy szybciej traci zdrowie ?