co sie zmnielo w aktulizacji - Dodano skrzynkę Rewolwer z 17 nowymi wykończeniami broni. Zmieniono czas trwania rundy w trybie Turniejowym oraz czas wybuchu bomby – odpowiednio 1:55 i 0:40. Zmniejszono czas powrotu do początkowego rozrzutu broni AK-47, M4A4 oraz M4A1-S. Podniesiono rozrzut pistoletów podczas ruchu ( dotyczy: Dual Elite’s, Five-Seven, Glock-18, P2000, USP-S, P250, Tec-9, CZ-75a). Dodano możliwość wzięcia minutowej przerwy taktycznej w trybie Turniejowym poprzez głosowanie; czas trwania przerwy można dostosować komendą mp_team_timeout_time. W trybie Uproszczonym oraz Demolki dodano tzw. ‚powtórkę zabójstwa’ – po zginięciu graczowi wyświetla się cała sytuacja z perspektywy przeciwnika; opcja może zostać wyłączona w ustawieniach. Dodano kilka akcentów świątecznych (m.in. kurczaki biegają w sweterkach :D). Dodano kilka kapsuł z naklejkami społeczności; dostępne są na Rynku Społeczności lub w postaci oferty w ekranie głównym gry. Dodano możliwość zakupu prezentów. Dodano Medale Służby 2016. Serwery gry oraz GOTV, które się są w sposób trwały połączone z Game Server Login Token (GSLT) umożliwią dołączenie graczom wyłącznie połączonych w sieć LANową. W celu stworzenia GSLT zaleca się udać na stronę http://steamcommunity.com/dev/managegameservers . Dane GSLT jest możliwe do użytku wyłącznie dla jednego konkretnego serwera; dodaje się je komendami +sv_setsteamaccount GSLT -net_port_try 1. Dołączenie do serwerów społeczności jest możliwe wyłącznie za pomocą ich realnego IP lub adresu RFC1918. Serwery nie będą wyświetlały swojego ID na żądanie operatora. Serwery korzystające z GOTV, które korzystają z podłączonych zewnętrznych klientów muszą użyć komendy tv_advertise_watchable 1. Dodano hosting oficjalnych serwerów dla Hong Kongu. Ustawienia gry użytkownika są od tej pory przechowywane w plikach Steam na komputerze. Ustawienia graficzne gracza (jakość tekstur, cieni itp.) są teraz automatycznie ustawiane przy uruchamianiu gry. Delikatnie zmniejszono odgłosy kroków słyszanych z perspektywy pierwszoosobowej. Przejścia między highlight’ami a lowlight’ami są teraz płynniejsze.