Wyspiarski event Czy po skończeniu czasu trwania eventu wszystkie budynki znikną z wyspiarskiej farmy? Czy zostaną ulepszenia banku i baru? A i czy pole które zostało powiększone też zostanie anulowane i od nowa trzeba będzie wykupywać grunt?