Czemu nie dało mi punktów? "Każda gra z punktami posiada kilka celów, które należy osiągnąć. Za każde z nich otrzymasz punkty. Po osiągnięciu zadania pierwszego otrzymasz odznakę oraz zostanie odblokowane zadanie drugie, po osiągnięciu zadania drugiego zostanie odblokowane zadanie trzecie i tak po kolei. Odznaka za rejestrację przyznawana jest automatycznie w ciągu 7 dni. Jeśli w tym czasie nie dojdzie do Ciebie to prawdopodobnie nasz system nie wykrył Twojej aktywności w grze, jednak istnieje możliwość sprawdzenia tego przez nas ręcznie. Wybierz zakładkę “Brak pkt za grę” i wgraj screen potwierdzający osiągnięcie wymaganego celu wraz z Twoim nickiem w widocznym miejscu. Punkty za kolejne zadania otrzymasz po uprzednim wgraniu zrzutu ekranu. W tym celu należy wejść w zakładkę “Gry”, następnie “Gry z punktami”. Wybierz konkretną grę. Po prawej stronie znajdziesz przycisk “Dodaj zrzut z wykonanego zadania”. Dodaj obrazek w formacie .jpg lub .png pokazujący osiągnięcie wyznaczonego celu. Pamiętaj, że załadować screen możesz dopiero po odczekaniu pełnych 7 dni od rejestracji."