Jak kontrowac veigara Na veigara najlepiej wybrać postać AD z jakąś tarczą, ponieważ jego E blokuje przeskoki. Wtedy jesteś w pułapce. Twoje wyjście to uruchomić tarczę lub wyjść z tego pentagonu. Dobry jest Zed, ponieważ jest AD i ma przeskoki typu flash.