Przyjaciele do pomocy? c; Z chęcią przyjmę Achajka90