Jak najszybciej zdobywa się doświadczenie? Na jakich misiach? Jak najszybciej zdobywa się doświadczenie? Na jakich misiach?