po co jest wierzchowiec w grze wierzchowce dają to ze mniej czasu zajmuje karczma a kupujeż za złoto i grzybki