Zranienie załoganta a jego umiejętności. Czy kiedy załogant zostaje zraniony powiązane z nim umiejętności przestają działać? Np. po zranieniu dowódcy, żarówa już się nie świeci?