oceniajcie ............... jak byście ocenili tę grę w skali od 1-10 i dlaczego