dla czego bard jest uselles ? dla czego bard jest uselles ?