Team Speak Czy ma ktoś Podać IP TS3 z Wylotami Klanowymi PL1,PL2,PL3 ?