Help me PLISSSSSS Riot wie o problemie i już rozpoczął naprawę tego problemu. Puki co każdy ma problem z zalogowaniem się.