Mam pytanie. W menu gdzie stawiasz budynki, w ostatniej zakładce są takie opcje jak : przemieszczenie budynków i właśnie burzenie też.