Nazwa tej gry Nie jest naśladowczynią Anno takiej popularnej strategii.