Czym sie wskrzeszało konia ? Jakim ziołem się wskrzeszało konia ?