budowla i jej przeniesienie czy da się przenieś budowle z jednego miejsca na drugie?