ARL 44 które działo lepsze? 105 mm Canon 13TR czy 90 mm DCA45