Czy teren zabudowania jest ograniczony? Czy teren zabudowania jest ograniczony?