Kod na 10000 Funds od Rico czemu jak wpisuje to pisze wykorzystany ;d lipa