Moviestarplanet Jeżeli kupisz vipa na rok od razu dostaniesz znaczek judge, jeżeli kupisz vipa na 3 miesiące to dastaniesz znaczek jury ale jeżeli kupisz potem na rok to zmieni ci się na judge, ponieważ jeżeli kupujesz vipa na powyżej 180 dni to dostajesz znaczek judge, nie można mieć obydwóch znaczków.