Limit punktów pojazdów Chodzi o przepustkę bitewną 7