jak enchantować miecz na 1000 ostrość /give @p diamond_sword{Enchantments:[{id:fortune,lvl:1000}]} To jest na fortune