Max lvl Lambo nawet cie nie wpuści na mapę z lambo