Mistrzostwa towarzyskie Wkradł się błąd, kod to #000PNZ