Zdobyte odznaki

World of Tanks Generals
08.04.2021, 20:10
World of Tanks Generals
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 08.04.2021, 20:10
Armored Warfare
25.08.2019, 15:53
Armored Warfare
Odznaka przyznana została do gry Armored Warfare
Odznaka zdobyta: 25.08.2019, 15:53
Star Stable
25.08.2019, 15:17
Star Stable
Odznaka przyznana została do gry Star Stable
Odznaka zdobyta: 25.08.2019, 15:17