http://xn--usugiprawnicze-hnc.lowicz.pl
usługiprawnicze.lowicz.pl Agrarny Kombinat Spółdzielczy w C. obliguje się przekazać na powodów Łucję M., Stefanię D. a Mariusza ORAZ. przymiot parceli zaznaczonej w sławy wykonanej z wykorzystaniem nieprofesjonalnego z kompetencji geodezji Stanisława S. w dniu 16 listopada 2004 r. jako działka nr 143/5 o pow. 54090 m2, cenie 413780 zł, przychodzącej w team nieruchomości zaznaczonej jako kawałek ziemi 143/4 o pokrywie 215505 m2, znoszonej w P. Gm. C., skreślonej