Zdobyte odznaki

Throne: Kingdom at War
26.10.2019, 23:28
Throne: Kingdom at War
Zagraj w Throne: Kingdom at War przez Dogry.pl
Odznaka zdobyta: 26.10.2019, 23:28
Forge of Empires
26.10.2019, 13:15
Forge of Empires
Odznaka przyznana została do gry Forge of Empires
Odznaka zdobyta: 26.10.2019, 13:15
War Thunder
16.12.2017, 12:38
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 16.12.2017, 12:38
Hero Zero
16.12.2017, 02:14
Hero Zero
Odznaka przyznana została do gry Hero Zero
Odznaka zdobyta: 16.12.2017, 02:14
Travian
16.12.2017, 02:10
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 16.12.2017, 02:10
Metin 2
16.12.2017, 02:01
Metin 2
Odznaka przyznana została do gry Metin 2
Odznaka zdobyta: 16.12.2017, 02:01
OGame
16.12.2017, 01:44
OGame
Odznaka przyznana została do gry OGame
Odznaka zdobyta: 16.12.2017, 01:44