Zdobyte odznaki

World of Tanks Generals
30.03.2021, 20:56
World of Tanks Generals
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 30.03.2021, 20:56
Hero Zero
04.01.2021, 16:59
Hero Zero
Odznaka przyznana została do gry Hero Zero
Odznaka zdobyta: 04.01.2021, 16:59
Anocris
24.12.2020, 22:06
Anocris
You've received this badge for registering in Anocris!
Odznaka zdobyta: 24.12.2020, 22:06
Forge of Empires
23.12.2020, 11:27
Forge of Empires
Odznaka przyznana została do gry Forge of Empires
Odznaka zdobyta: 23.12.2020, 11:27
World of Warships
17.12.2020, 20:30
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 17.12.2020, 20:30
Game of Thrones
16.12.2020, 22:32
Game of Thrones
Zarejestruj się w grze Game of Thrones poprzez dogry
Odznaka zdobyta: 16.12.2020, 22:32
War Thunder
16.12.2020, 14:40
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 16.12.2020, 14:40