Zdobyte odznaki

Throne: Kingdom at War
25.05.2019, 11:25
Throne: Kingdom at War
Zagraj w Throne: Kingdom at War przez Dogry.pl
Odznaka zdobyta: 25.05.2019, 11:25
Forge of Empires
24.05.2019, 15:46
Forge of Empires
Odznaka przyznana została do gry Forge of Empires
Odznaka zdobyta: 24.05.2019, 15:46
Wartune
24.05.2019, 15:07
Wartune
Odznaka przyznana została do gry Wartune
Odznaka zdobyta: 24.05.2019, 15:07
Tera Rising
21.09.2017, 15:00
Tera Rising
Odznaka przyznana została do gry Tera Rising
Odznaka zdobyta: 21.09.2017, 15:00