Sparawdzanie zadań Właśnie tak, nie ma obaw. Jednak na weryfikacje musisz trochę poczekać.