jak wykonaliście 4 zadanie Nawet po upływie czasu na wykonanie zadania pkt będą przyznane?