Nadal nie mam tego zadania! Dobrze, ja już dziękuję. Wszystko już w porządku :)