Zdobyte odznaki

World of Tanks Generals
30.03.2021, 11:03
World of Tanks Generals
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 30.03.2021, 11:03
League of Angels III
01.02.2019, 18:29
League of Angels III
Zarejestruj się w grze League of Angels III poprzez dogry
Odznaka zdobyta: 01.02.2019, 18:29
Fortnite
01.05.2018, 17:56
Fortnite
Zarejestruj się w grze Fortnite poprzez dogry
Odznaka zdobyta: 01.05.2018, 17:56
Travian
13.01.2018, 15:47
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 13.01.2018, 15:47
Dragon 2
10.10.2017, 14:47
Dragon 2
Zarejestruj się w grze Dragon 2
Odznaka zdobyta: 10.10.2017, 14:47
League of Angels
07.10.2017, 13:01
League of Angels
Odznaka przyznana została do gry League of Angels
Odznaka zdobyta: 07.10.2017, 13:01
War Thunder
14.09.2017, 17:16
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 14.09.2017, 17:16
Crossout
10.09.2017, 14:27
Crossout
Zarejestruj się w grze Crossout poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 10.09.2017, 14:27
Hero Zero
08.07.2017, 10:46
Hero Zero
Odznaka przyznana została do gry Hero Zero
Odznaka zdobyta: 08.07.2017, 10:46
Czołg
07.05.2017, 15:56
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 07.05.2017, 15:56