Zadania 1-3 Ehhh... Nie chce ci się po prostu sprawdzić?