Quest: Udowodnij swą szlachetność paladynom. Powiedziałem nie prawdę i ni mogę zdobyć wody, co robić? Czekać, czy już jej nie odzyskam?