Zdobyte odznaki

Khan Wars
04.01.2017, 16:15
Khan Wars
Odznaka przyznana została do gry Khan Wars
Odznaka zdobyta: 04.01.2017, 16:15
Czołg
03.01.2017, 22:30
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 03.01.2017, 22:30
War Thunder
02.01.2017, 18:19
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 02.01.2017, 18:19
Let's Hunt
02.01.2017, 17:43
Let's Hunt
Odznaka przyznana została do gry Let's Hunt
Odznaka zdobyta: 02.01.2017, 17:43
World of Warships
02.01.2017, 17:30
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 02.01.2017, 17:30