Zdobyte odznaki

Khan Wars
14.11.2016, 00:31
Khan Wars
Odznaka przyznana została do gry Khan Wars
Odznaka zdobyta: 14.11.2016, 00:31
Czołg
31.10.2016, 13:27
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 31.10.2016, 13:27
Legend Online
30.10.2016, 22:51
Legend Online
Odznaka przyznana została do gry Legend Online
Odznaka zdobyta: 30.10.2016, 22:51