Problem z zaliczeniem zadania Mi już dodało i niedługo bendie miał RP na OPPENING :)