Zwiadowce 250+ w22 (40 psc) Aktualnie 275+ Klaser 96% Pupile 17/18 Twierdza buduje się na 17 sala 16