Nie zalicza zadania 1 Okno ustawień z userID to ikona z kołem zębatym w prawym górnym rogu, tuż pod paskiem z poziomem.