Początek gry Robisz tak. Np. scrollem myszy wybierasz skill tak aby pokazał się w prawym dol,nym rogu koło mapy i teraz klikasz F1 aby dodał sie napierwsze miejsce. Osobiście używam od F9-F12. Tu pułapka. Aby użyć skilla musisz kliknąc przypisany klawisz np. F9 i teraz klikasz prawym przyciskiem myszy na moba aby go użyć.
Ważne pytanie w lewym dolnym rogu masz ikonę pucharu. kliknij w niego. W oknie wpisz swój nick i wyszukaj go. potem w rankingu dwa razy kliknij na swój nick i otworzy się okno konta i tam będzie już cały pokazany oraz lvl. Z tego widoku rób screen.