Zadania za punkty 1,2 i 3. na wbiciu odpowiedniego poziomu. Zad. 1 poziom 5. Zad.2 poziom 8, Zad 3 poziom 12