Zdobyte odznaki

World of Tanks Generals
25.04.2021, 21:30
World of Tanks Generals
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 25.04.2021, 21:30
Forge of Empires
25.04.2021, 14:43
Forge of Empires
Odznaka przyznana została do gry Forge of Empires
Odznaka zdobyta: 25.04.2021, 14:43
Skyforge
03.01.2019, 17:59
Skyforge
Odznaka przyznana została do gry Skyforge
Odznaka zdobyta: 03.01.2019, 17:59
Throne: Kingdom at War
23.11.2018, 22:46
Throne: Kingdom at War
Zagraj w Throne: Kingdom at War przez Dogry.pl
Odznaka zdobyta: 23.11.2018, 22:46
Therian Saga
15.11.2018, 18:10
Therian Saga
Odznaka przyznana została do gry Therian Saga
Odznaka zdobyta: 15.11.2018, 18:10
Wartune
09.11.2018, 17:37
Wartune
Odznaka przyznana została do gry Wartune
Odznaka zdobyta: 09.11.2018, 17:37
Heavy Metal Machines
06.11.2018, 14:07
Heavy Metal Machines
Zarejestruj się w grze Heavy Metal Machines poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 06.11.2018, 14:07
Crossout
03.11.2018, 02:00
Crossout
Zarejestruj się w grze Crossout poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 03.11.2018, 02:00
Travian
03.11.2018, 00:40
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 03.11.2018, 00:40
League of Angels III
03.11.2018, 00:24
League of Angels III
Zarejestruj się w grze League of Angels III poprzez dogry
Odznaka zdobyta: 03.11.2018, 00:24