Zdobyte odznaki

Skyforge
08.05.2016, 12:19
Skyforge
Odznaka przyznana została do gry Skyforge
Odznaka zdobyta: 08.05.2016, 12:19
Tera Rising
02.05.2016, 11:17
Tera Rising
Odznaka przyznana została do gry Tera Rising
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 11:17
War Thunder
02.05.2016, 10:50
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 10:50
Affected Zone Tactics
02.05.2016, 10:48
Affected Zone Tactics
Zarejestruj się w Affected Zone Tactics poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 10:48
Asta Online
02.05.2016, 10:46
Asta Online
Zarejestruj się w grze Asta Online
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 10:46
HEX: Shards of Fate
02.05.2016, 10:42
HEX: Shards of Fate
Odznaka przyznana została do gry HEX: Shards of Fate
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 10:42
Fiesta
02.05.2016, 09:57
Fiesta
Zarejestruj się w Fiesta Online, aby otrzymać odznakę
Odznaka zdobyta: 02.05.2016, 09:57