Zdobyte odznaki

Skyforge
25.04.2016, 14:55
Skyforge
Odznaka przyznana została do gry Skyforge
Odznaka zdobyta: 25.04.2016, 14:55
Taern
22.04.2016, 19:36
Taern
Odznaka przyznana została do gry The Pride of Taern
Odznaka zdobyta: 22.04.2016, 19:36
Asta Online
20.04.2016, 17:59
Asta Online
Zarejestruj się w grze Asta Online
Odznaka zdobyta: 20.04.2016, 17:59
Star Wars: The Old Republic
20.04.2016, 17:50
Star Wars: The Old Republic
Odznaka przyznana została do gry Star Wars: The Old Republic
Odznaka zdobyta: 20.04.2016, 17:50
Prison Wars Online
15.04.2016, 14:06
Prison Wars Online
Zarejestruj się w Prison Wars Online, aby otrzymać odznakę.
Odznaka zdobyta: 15.04.2016, 14:06
Let's Hunt
15.04.2016, 14:02
Let's Hunt
Odznaka przyznana została do gry Let's Hunt
Odznaka zdobyta: 15.04.2016, 14:02
AION
15.04.2016, 13:59
AION
Odznaka przyznana została do gry AION
Odznaka zdobyta: 15.04.2016, 13:59
My Little Farmies
15.04.2016, 13:28
My Little Farmies
Odznaka przyznana została do gry My Little Farmies
Odznaka zdobyta: 15.04.2016, 13:28
Metin 2
15.04.2016, 13:23
Metin 2
Odznaka przyznana została do gry Metin 2
Odznaka zdobyta: 15.04.2016, 13:23
Dragon Knight
13.04.2016, 18:24
Dragon Knight
Odznaka przyznana została do gry Dragon Knight
Odznaka zdobyta: 13.04.2016, 18:24
War Thunder
13.04.2016, 17:31
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 13.04.2016, 17:31
World of Warships
12.04.2016, 22:10
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 12.04.2016, 22:10
Affected Zone Tactics
12.04.2016, 14:41
Affected Zone Tactics
Zarejestruj się w Affected Zone Tactics poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 12.04.2016, 14:41
Dark Orbit
11.04.2016, 16:06
Dark Orbit
Odznaka przyznana została do gry DarkOrbit
Odznaka zdobyta: 11.04.2016, 16:06
Czołg
11.04.2016, 07:13
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 11.04.2016, 07:13