Zdobyte odznaki

World of Warships
30.03.2019, 13:50
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 30.03.2019, 13:50
League of Angels III
29.03.2019, 15:05
League of Angels III
Zarejestruj się w grze League of Angels III poprzez dogry
Odznaka zdobyta: 29.03.2019, 15:05
NosTale
10.11.2017, 12:18
NosTale
Odznaka przyznana została do gry NosTale
Odznaka zdobyta: 10.11.2017, 12:18
Heavy Metal Machines
25.10.2017, 00:29
Heavy Metal Machines
Zarejestruj się w grze Heavy Metal Machines poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 25.10.2017, 00:29
War2 Glory
24.10.2017, 15:00
War2 Glory
Zarejestruj się w grze War2 Glory poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 24.10.2017, 15:00
Travian
24.10.2017, 12:13
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 24.10.2017, 12:13
League of Angels
24.10.2017, 11:36
League of Angels
Odznaka przyznana została do gry League of Angels
Odznaka zdobyta: 24.10.2017, 11:36
Dragon 2
24.10.2017, 11:22
Dragon 2
Zarejestruj się w grze Dragon 2
Odznaka zdobyta: 24.10.2017, 11:22
Warface
18.10.2017, 17:33
Warface
Zarejestruj się w grze Warface poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 18.10.2017, 17:33
OGame
18.10.2017, 16:56
OGame
Odznaka przyznana została do gry OGame
Odznaka zdobyta: 18.10.2017, 16:56
S.K.I.L.L
17.10.2017, 02:32
S.K.I.L.L
Odznaka przyznana została do gry S.K.I.L.L
Odznaka zdobyta: 17.10.2017, 02:32
Naruto Online
16.10.2017, 16:51
Naruto Online
Zarejestruj się w grze Naruto Online poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 16.10.2017, 16:51
Hero Zero
14.10.2017, 15:39
Hero Zero
Odznaka przyznana została do gry Hero Zero
Odznaka zdobyta: 14.10.2017, 15:39
Crossout
12.10.2017, 22:35
Crossout
Zarejestruj się w grze Crossout poprzez dogry.pl
Odznaka zdobyta: 12.10.2017, 22:35
Travian Kingdoms
19.03.2017, 12:55
Travian Kingdoms
Odznaka przyznana została do gry Travian Kingdoms
Odznaka zdobyta: 19.03.2017, 12:55
War Thunder
04.02.2017, 04:00
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 04.02.2017, 04:00
Czołg
13.03.2016, 01:23
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 13.03.2016, 01:23